Az urbanizációs folyamatok felgyorsulásával egy olyan jövő kezd kirajzolódni, amelyben a világ népességének döntő hányada már városokban él. Ez pedig számos társadalmi, gazdasági és környezeti kérdést vet fel. 

Társadalmit például azért, mert a nagyvárosok egyre kevésbé élhetőek, gazdaságit, mert a városokban és környezetükben jelentős ipari és szolgáltatói tevékenység koncentrálódik, és környezeti kérdéseket is, hiszen a városok óriási környezeti terhelést jelentenek az egész világon. Ezek pedig egyre több megválaszolandó kérdés elé állítják az urbanisztika szakértőit. A lakhatási nehézségek, a szennyezett és zajos környezet, a városi élettel járó stressz mind olyan tényezők, amelyek hosszú távú hatásaira csak következtetni lehet. 

A világ nagyvárosai csakis akkor tudnak élhető jövőt kínálni, ha a városvezetők komolyan tesznek a klímaváltozásért nagymértékben felelős városok fenntartható fejlődési pályára állításáért. Ha figyelembe veszik a társadalmi igényeket, és élhető környezetet teremtenek. Ez mindannyiunk érdeke.